Historien om Kongeriget Danmarks Hypotekbank

Hypotekbank, som også var kendt som Kongeriget Danmarks Hypotekbank, er en tidligere statsinstitution i Økonomistyrelsen under Finansministeriet.

Historien om Hypotekbank starter dog langt tidligere, nemlig med oprettelsen i 1906 hvor banken blev oprettet med henblik på at optage lån med henblik på genudlån til investeringsopgaver af samfundsmæssig betydning. Optagelsen af lån foregik igennem udstedelse af obligationer som man kan se på billedet i toppen, ofte i udenlandsk valuta for derefter at genlåne pengene til offentlige institutioner, kommuner og større virksomheder.

Ud over opgaven udlån har banken i løbet af dens levetid haft en række forvaltningsopgaver som statsgarantier, statstilskud, salg, indskrivning og køb af statsobligationer, inddrivelse af restancer, deltagelse i samarbejde med andre offentlige investeringsbanker og meget andet.

Hypotekbanken har aldrig været en institution den almindelige dansker kendte til, men da de i 1996 overtog administrationen af SU-lånegældsforhold som stod til tilbagebetaling var det et navn som flere danskere lærte at kende. Det var nemlig dem der skrev ud og det var dem man aftalte en afbetalingsperiode med.

Hypotekbanken begyndte også at indfrie de misligeholdte studielån man indtil 1993 kunne optage i banken. De var nemlig statsgaranterede og derfor skulle staten opkøbe dem.

Opgaverne for Hypnotekbanken skiftede konstant, lige fra dannelsen i 1906. Herunder har vi en række eksempler på opgaver de har haft i perioder.

1907-1933: Kontokurant i bankerne
1909-1934: Byggelån
1918-1930: Kommunale byggelån
1909-1931: Husmandsobligationer
1922-1955: Tiendelån

Langt de fleste lån udstedt af Hypotekbanken har været dækket af en offentlig garanti hvilket i praksis vil sige at der ikke har været en kreditrisiko for selve banken. Der har til gengæld været en valutakurs- og renterisiko som er blevet dækket ind ved differencen på udlånsrenten ift. den rente de har betalt på udstedte obligationer.

Hvilke offentlige institutioner har så lånt i Hypotekbanken? En række eksempler er kommuner, Statens Seruminstitut, Københavns Lufthavn og en lang række andre offentligt ejede virksomheder. En række af landets største rederier har også opnået lån fra Hypotekbanken da man så det som nogle af de vigtigste virksomheder for væksten i Danmark.

Midt i 1990’serne skiftede man holdning til Hypotekbanken og man begyndte langsomt at flytte eller nedlægge deres opgaver. I 1998 stoppede bankvirksomheden i Hypotekbanken og navnet blev skiftet til noget vi kender idag, Finansstyrelsen. Helt frem til 2005 var Hypotekbanken dog aktiv i inddrivelse afvikling af de tilbageværende lån, men i 2005 blev det vedtaget i finansloven at banken skulle nedlægges og de resterende aktier og passiver i banken skulle overførers til staten.

Det har ført til at de blev overdraget til Udbetaling Danmark og Danmarks Nationalbank der nu har overtaget en lang række af de opgaver Hypotekbanken tidligere har haft og som ikke passer ind under Finansministeriet.

 

Kilder:
Retsinformation.dk
Nationalarkivet
Finanstilsynet

Tak til MinInvistering.dk og alle de bidragsydere der er nævnt på vores liste her